FAQ procedure bewindvoering

JustWatch

 
 

DE VERTROUWENSPERSOON


Een ‘vertrouwenspersoon’ (of meerdere) kan door de beschermde persoon, door iemand anders in het belang van de (te beschermen) persoon of door de vrederechter aangewezen worden voor ‘ondersteuning’, dus vooral om persoonlijke begeleiding te bevorderen, en ook communicatie en overleg te vergemakkelijken (bvb naar een professionele bewindvoerder toe).


Een voorbeeld van verklaring van een beschermde persoon tot aanstelling van een vertrouwenspersoon vindt u hier .

Een voorbeeld van verzoek van een ‘derde’ tot zijn/haar aanstelling als vertrouwenspersoon vindt u hier .


Het nieuwe art. 501 BW preciseert dat dit een ‘recht’ is (en dus geen loutere gunst van de vrederechter).


Recente rechtspraak: de rechtbank van eerste aanleg te Brugge beklemtoonde dit ‘recht’ ter gelegenheid van twee op 21 01 2016 ingewilligde hogere beroepen tegen twee vonnissen van de vrederechter van het kanton Brugge IV d.d. 26 11 2015. De vrederechter had het verzoek van de beschermde personen tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon ten onrechte afgewezen als ‘voorbarig’ omdat er hoger beroep/derden verzet aangetekend was door de beschermde personen tegen een ambtshalve beschikking van de vrederechter in het kader van een ‘kantelprocedure’.

Ook zelfs maar voor de duur van de procedure zelf, is het een ‘recht’ van de te beschermen (of ondertussen beschermde) persoon om over een vertrouwenspersoon te beschikken.


Indien de vrederechter weigert in te gaan op een vraag tot aanstelling van een vertrouwenspersoon, kan dus tegen die beschikking hoger beroep aangetekend worden.

Zie daarvoor de pagina ‘Hoger beroep’ (link hier).


Voor het mandaat van een opvolgende vertrouwenspersoon kan binnen het kader van de nieuwe wet ook een voorkeurverklaring afgelegd worden. Zie daarvoor de pagina ‘Voorkeurverklaring’ (link hier).


Het mandaat van een vertrouwenspersoon kan beëindigd worden:

  1. -Wanneer een vertrouwenspersoon door de beschermde persoon zelf aangewezen werd, kan die beschermde persoon daar ook van afzien, door een eenvoudige verklaring af te leggen voor de vrederechter (mondeling of schriftelijk).

U vindt een model van zo’n schriftelijke verklaring, met aanvullende toelichting, hier .

  1. -Wanneer echter de vrederechter de vertrouwenspersoon aangesteld heeft, of een bewindvoerder de beëindiging van het mandaat van de vertrouwenspersoon wenst, volstaat dergelijke ‘verklaring’ van de beschermde persoon niet: deze beschermde persoon, of de bewindvoerder kan dan wel een ‘verzoekschrift’ neerleggen, waarna alle betrokkenen (dus ook de vertrouwenspersoon) gehoord worden, en de vrederechter een ‘gemotiveerde beslissing’ neemt.

U vindt een voorbeeld van dergelijk verzoekschrift, met aanvullende toelichting, hier .TERUG NAAR HET HOOFDMENU BEWINDVOERING : klik hier.


DISCLAIMER


Ook deze blog houdt overeenkomstig de disclaimer (link hier) geen juridisch advies in. Contacteer daarvoor een advocaat of een notaris. Verifieer ook updates van deze pagina of volg mijn opleidingen over bewindvoering (data via de home pagina). 

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE PROCEDURE BEWINDVOERING

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.