2011/12

 
 

Veel meer dan de gebakken lucht van GAS, hebben we nood aan respect voor de fundamentele rechten van onze medeburgers door efficiënte rechtsbescherming voor iedereen: met nep-recht ben ik vandaag misschien aan de beurt, maar morgen u. Denk aan Niemöller, ook als u geen geschiedenis studeerde.