2020/21

 
 

Dat een zorgverstrekker – al is het per hypothese met de beste bedoelingen - de “spookrijder” van zijn patiënt wordt is zeer bedenkelijk.

De vergissing in de wet ‘bewindvoering bij verkwisting’ moet dringend gerepareerd: terug naar het origineel !