2011/12

 
 

“Human resources van Justitie is nu overgedragen van de verantwoordelijke uitvoerende macht naar een eigenlijk – in democratisch opzicht – onverantwoordelijke Hoge Raad die aan niemand verantwoording moet afleggen.”