2013/14

 
 

Op basis van aanbevelingen van de Raad van Europa en de VN wordt voor een ‘mainstreaming’-benadering gekozen: een beleid dat mensen met een handicap maximaal integreert in de ‘normale’ samenleving in plaats van hen te segregeren, al is dat voor hun “bestwil”.