2015/16

 
 

““Het is een zeer principieel arrest dat de rechter in zijn functie herstelt. De bevoegdheid om te oordelen komt nu terug bij de rechter in plaats van binnen de macht van het parket.”

Advocaat Jors Van Cauter, die de zaak tegen de #Afkoopwet aanbracht bij het Grondwettelijk Hof