FAQ

JustWatch

 
 

Een mondeling advies bij plaatsbezoek, of een volledige (schriftelijke) opdracht ?

- De meest proces- economische benadering bestaat uit een plaatsbezoek van de vrederechter (uiteraard vergezeld van de griffier), waarbij beide partijen aanwezig zijn, en toelichting verschaffen. Het onderzoek, de bemiddeling, en de beoordeling gebeuren volgens regels van “gezond verstand” .

- Wanneer er technische discussie voorzien wordt, duidt de vrederechter een deskundige aan die hem mondeling te plaatse adviseert.

Indien het geschil een omvangrijke technische discussie impliceert, wordt een “volledige” deskundige opdracht voorzien, waarbij de deskundige zonder de vrederechter (één of meerdere keren) ter plaatse gaat, en achteraf schriftelijk aan de vrederechter en partijen rapporteert (voorverslag, opmerkingen van partijen, en eindverslag).

- Soms is een combinatie van beide mogelijk (overstap van methode 1 naar 2 of  van 2 naar 3).  


Wat is een installatie - vergadering?

Een nieuwe wettelijke formaliteit, die bij de “Mozaïekwet” van 30 12 2009 beperkt werd tot een “mogelijkheid”: vooraleer ter plaatse te gaan, wordt dan een vergadering op het vredegerecht belegd, waarbij de uitvoering van de opdracht voorbereid wordt. De ervaring leerde - voorspelbaar ;-/// - dat dit enkel nutteloze vertraging gaf. Een mooie illustratie van het gezegde van Prof. Mark Eyskens: “gelukkig worden overbodige wetten vanzelf geneutraliseerd: ze worden toch niet uitgevoerd” (dubbelinterview Eyskens - Tobback in Humo van 12 01 2010 p. 138).


Een informele coordinatie van de nieuwe tekst, toepasselijk vanaf 25 01 2010 vindt U hier .


Een type vonnis dat een deskundig onderzoek beveelt inzake huurschade (omschrijving opdracht deskundige, en procedure) volgens de nieuwe wet, vindt u hier .


Wat bij problemen met de deskundige ?

Als er zich in de loop van een deskundig onderzoek moeilijkheden voordoen, kan de vrederechter steeds tussenkomen. Als een deskundige talmt, vraagt u diens vervanging.


Wat met de kosten van een plaatsbezoek (tarieven 2011) ?

Bij een plaatsbezoek van de vrederechter (en griffier) zijn enkel de bij K.B. van 18.09,1975 voorziene verplaatsingskosten verschuldigd à (2x) het tarief (2008) van 11,53€ (vanaf 1 km), 17,30€ (vanaf 5 tot 10 km).

Bij een plaatsbezoek van vrederechter én deskundige, dient dit aangevuld met het ereloon van de deskundige (om en bij de 150 tot 250 euro ex btw).

Bij een “volledige opdracht”, zijn de kosten uiteraard véél hoger, afhankelijk van de aard van de expertise.

De partij die de expertise nastreeft, schiet de kosten voor. Deze worden gevoegd bij de berekening (“begroting”) van de gerechtskosten, en bij het eindvonnis ten laste van de (hoofdzakelijk) in het ongelijk gestelde partij gelegd.


De deskundigen die te Roeselare tot 31 08 2011 aangesteld werden, hebben allen hun tarieven van kosten en erelonen ter griffie neergelegd, vrij ter inzage van partijen die een expertise overwegen.

 

Deskundig onderzoek (art. 962 e.v. Ger. W.)

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.