FAQ  JURIDISCHE BIJSTAND

JustWatch

 
 

Kan ik JustWatch om advies vragen ?

Deze site houdt geen advies in. Op verzoeken tot advies ontvangt u jammer genoeg een vrij onpersoonlijke standaardtekst, die ik meteen ook poog te motiveren. Dank voor uw begrip hiervoor.


“Het groot aantal vragen via de website illustreert de prangende nood aan meer gebruiksvriendelijke informatie over justitie.

Echter moet ik benadrukken dat ik geen advocaat ben, en evenmin nog magistraat. Alhoewel ik nu ‘vrijheid van spreken’ heb, koos ik niet voor een nieuwe carrière van advocaat. Bijgevolg geef ik ook geen advies, want dat impliceert goede concrete dossierkennis, en professionele verantwoordelijkheid.

Wel staat de blog – in het verlengde van de vroegere website van mijn vredegerecht – ter beschikking, en bepaald de FAQ-bladzijde waar u een menu met allerlei onderwerpen vindt, evenals tal van kant-en-klare formulieren. Over ‘Voorzorgvolmacht en bewindvoering’ schreef ik al verschillende boeken, uitgegeven door INNIPublishers, eveneens met formulieren en handige tips.

Ook dat mag niet begrepen worden als advies, maar het zet u misschien toch op weg.

Graag wijs ik u vooral op de FAQ onderwerpen ‘Juridisch advies’ en ‘Minnelijke schikking’.

Persoonlijk wens ik u het beste toe.

Vriendelijke groet,

Jan Nolf”


Mag ik de rechter om advies vragen ?

Ja, maar hij zal het u niet geven, want dat is bij wet verboden : art. 297 Gerechtelijk Wetboek. hij moet immers onpartijdig blijven, en kan evenmin vooruitlopen op een vonnis dat hij later zal moeten vellen. Voor advies staan professionelen ter beschikking (o.a. advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders ...).


Waar krijg ik een gratis eerste advies van een advocaat ( = eerstelijnsbijstand) ?

“Eerstelijnsbijstand”, een kosteloos aangeboden dienst van de balie: bijvoorbeeld in Roeselare, in een lokaal op de gelijkvloers in het vredegerecht te Roeselare: iedere woensdag zonder afspraak om 11 uur. U wacht uw beurt af in de hall. U begrijpt dat eerstelijnsbijstand een dienstverlening is die volstrekt zelfstandig is, waarin het vredegerecht volstrekt niet tussenkomt.


Ben ik verplicht een advocaat te nemen ?

Nee, tenzij wettelijk bepaalde uitzonderingen (voor de vrederechter: bij gedwongen opneming ter observatie, de zgn ‘collocatie’). Als u uw verdediging zelf wil waarnemen, dient u wel de regels van de procedure te respecteren (zie o.a. de link naar ook het Gerechtelijk Wetboek). Het spreekt dan ook vanzelf dat professionele bijstand in principe een meerwaarde betekent. Een advocaat is ook uw “éérste rechter”, en zal u adviseren over de juridische haalbaarheid van een aanspraak. Hij zal u ook begeleiden bij eventuele onderhandelingen, die tussen advocaten onderling, vertrouwelijk blijven tot een akkoord volledig rond is.


Waar kan ik een pro deo - advocaat (= “tweedelijnsbijstand”) aanvragen ?

Bij de eerstelijnsbijstand van de balie kunt u de tweedelijnsbijstand aanvragen.


De links naar de organisaties van o.a. de advocatuur, gerechtsdeurwaarders, en notarissen, vindt U op de link pagina.


Statistische gegevens over dit onderwerp:

Tijdens het gerechtelijk jaar 2009-10 werden in Roeselare 328 gratis consultaties gegeven (tegenover 138 bij de start in 2002-2003).

Voor de volledige statistiek klikt u hier .

Alle waardering voor de medewerkende advocaten !

 

Juridische bijstand

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.