Wablief ?

JustWatch

 
 

Blader hier verder met een knipoog naar:


- PEEGIE: HET ROESELAARS JURIDISCH WOORDENBOEK


- CICERO: DE POPULAIRSTE LATIJNSE RECHT - SPREUKEN IN HET WEST-VLAAMS VERTAALD


- CALIMERO: DE EXCUUS-CULTUUR


  1. -NEMO: ANONIEME TAALPARELTJES UIT HET VREDEGERECHT, ONZE ‘BEST OF’.....RAMBO, WAT IS EEN “TEGENPARTIJ” ?


Een term uit de oude procescultuur die u beter zou schrappen. Het illustreert bij uitstek het agressieve antagonisme van vijandelijke procespartijen die “tegen” elkaar ten strijde trekken, in een blind geloof van het eigen gelijk en met “nultolerantie” voor de andere.


Indien u het neutrale woord “wederpartij” (of de technische termen “aanlegger” en “verweerder”, of gewoon “buur” of “vader”/”moeder”.... ) aanwendt, stelt u zich intellectueel al wat meer open op, en dit bevordert de slaagkansen voor een overeenkomst, wat een meerwaarde kan bieden tegenover een vonnis (menselijk, commercieel, voorspelbaar, minder kosten...).


Bij advocaten die het woord “tegenpartij” hard blijven hanteren laste vrederechter Nolf een pedagogische “schrikseconde” in door hen in een onderbreking “min 10 euro op uw rechtsplegingsvergoeding” af te tellen per woord “tegenpartij”. Met die (uiteraard enkel spreekwoordelijke) boodschap betrachtte hij dat wat meer nagedacht zou worden over een  humane dialoogcultuur in justitie.


In de Angelsaksische wereld noemt dit  NVC of ‘non violent communication’ De vrederechter gaat ervan uit dat procespartijen een “probleem” hebben waaraan verholpen kan worden door overleg (zelfs tijdens de pleidooien) of zo nodig door een vonnis dat tussen hen klaarheid schept.


Denk aan uw eigen gezondheid, hart- en bloedvaten, en jaag ook uw buren of medecontractanten de gordijnen niet in. Spreken helpt, blaffen en verwijten niet. Doe niet mee aan “RAMBO litigation”: pitbull tactieken worden niet getolereerd, en helpen je dus niet vooruit.


Een meer begripvolle justitie, begint bij uzelf...

 

Rambo

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.