2015/16

 
 

“Uit art. 501 BW blijkt (...) te laten bijstaan door een door de beschermde persoon aangewezen vertrouwenspersoon (is) een recht”

REA Brugge, zetelend in hoger beroep 21 01 2016