2008

 
 

Vooreerst toch deze waarschuwing: een procedure in hoger beroep voeren moet dubbel doordacht gebeuren, en met juridische kennis van zaken. Professioneel juridisch advies heeft hier dan ook so wie so een evidente meerwaarde.