2020-21

 
 

Het is niet aan familieleden om hun eigen, intieme overtuiging (omtrent twijfels) over vaccinering op te dringen als plaatsvervangende beslissers voor medisch niet wilsbekwame patiënten.

Immers gaat het hier over een bredere, geobjectiveerde medische overweging