Wablief ?

JustWatch

 
 

Blader hier verder voor een knipoog naar:


- PEEGIE: HET ROESELAARS JURIDISCH WOORDENBOEK


- CICERO: DE POPULAIRSTE LATIJNSE RECHT - SPREUKEN IN HET WEST-VLAAMS VERTAALD


- RAMBO, HOE JE HET BETER NIéT ZEGT OF DOET


  1. -CALIMERO: DE EXCUUS-CULTUUR


WELKOM BIJ MEESTER NEMO: ANONIEME TAALPARELTJES UIT HET VREDEGERECHT ROESELARE, ONZE ‘BEST OF’.... 2010 - 2011


23 08 2011: vonnis A.R. 10A2415 in taalkwestie, o.m. inzake dagvaarding die in Nederlandse versie gewag maakt van “Het Waalse Geweest, dood haar Regering”, ja u hebt dit goed gelezen...


09 07 2011: (gelezen in protestbrief) “moddergooien is een nationale sport in West-Vlaanderen”. De staatshervorming wordt nog ingewikkelder....


28 06 2011 (verzoek van niet-Roeselaars advocaat !): “verzoeker machtiging te verlenen om namens de minderjarigen de erfenis te verwerpen, desnoods onder voorrecht van boedelbeschrijving” . Een doordenkertje...


19 04 2011 (mail van openbare dienst): “Vanaf maart zou betrokkene recht op dobgeld hebben.”

Ondertussen inderdaad een hele dobber...


15 september 2010 (mail met vraag uitstel): “... omdat zij zwanger is voor 9 maanden; dus volgende afspraak over een jaar”


15 september 2010 (brief advocaat na faling cliënt): “ik zal niet meer in deze zaak ingrijpen”.


15 september 2010 (in besluiten advocaat): “het adagio fraus omnia corrumpit”... klik hier voor een adagio, ma non troppo.


09 september 2010 (in dagvaarding): verwijzing naar het “interne schootreglement”, weliswaar niét vanwege meester Jacques Tremmery, auteur van “Kom op mijn schoot”.


08 september 2010 (brief verweerder die aanbiedt te betalen): “ik veracht uw afrekening zodat die zaak kan afgesloten worden”. Soms is het beter dan het lijkt.


24 augustus 2010 (in besluiten): “Het zwaard van Damocles ging boven eiseres....”. Iets tussen gangen en wurhen ?


30 juli 2010: zoals gelezen in besluiten, en met één letter minder geciteerd in het eindvonnis: “dit ontroerend goed”.... Vlamingen zijn geboren met een baksteen in de maag, maar ook ... in het hart !


22 juni 2010: (besluiten) “Eiseres heeft daarentegen een mogelijkheid om een woning te vinden buiten het arrondissement Roeselare”. 

Misschien in het arrondissement Kortrijk, na de splitsing van Kortrijk - Hooglede - Roeselare ;-)


15 juni 2010: (schriftelijke verschijning van een advocaat van de andere zijde van de taalgrens)  “Ik ben de raadsman van beklaagde. Ik bedank u om met mijn toespraak rekening te houden”.

We zijn één en al oor...


31 mei 2010: (vraag uitstel van een West - Vlaams advocaat): “aan de griffie van het vredegerecht Kortrijk, afd. Roeselare”): het Eenheidsvredegerecht avant la lettre ? 

Nemo

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.