FAQ  DIENSTREGELING

JustWatch

 
 

Voor de gewone regeling van de zittingen: raadpleeg eerst het onderwerp zitting hier.


Hoe zit de dienst ineen tijdens het gerechtelijk verlof en tijdens schoolvakanties ?

De openingsuren van de griffie (8.30 - 12.30 & 13.30 - 16 uur) blijven ongewijzigd.

Als illustratie de praktijk van het vredegerecht Roeselare tussen 1987 en 2011:

Tijdens de maanden juli en augustus was er iedere week (minstens) één zitting, in principe op dinsdag om 9 uur, waarbij dan ook de minnelijke schikkingen behandeld werden.

Tijdens de overige traditionele (school-) vakantieperiodes werd de dinsdagzitting volledig gehandhaafd.

Wegens de traditionele onbeschikbaarheid van veel opgeroepenen en hun advocaten, werden op sommige donderdagen  van die weken weliswaar geen pleitzaken gesteld: een zitting is géén bezigheidstherapie, en een zitting waarop iedereen uitstel vraagt helpt niemand vooruit. In dergelijke weken werden de minnelijke schikkingen meestal op de dinsdag opgeroepen, zodat daarin nooit enige vertraging ontstond


Wat is een plaatsvervangende vrederechter ?

Een jurist, meestal advocaat, die tot die functie benoemd is, en de vrederechter vervangt, wanneer die zelf niet kan zetelen (onverenigbaarheid, vakantie, ziekte). Deze wordt niet vergoed (ook geen “zitpenningen”): het is dus puur vrijwilligerswerk in het openbaar belang, iets wat dus in andere diensten nog moet uitgevonden worden.


Foto boven anno 2011: toenmalig vrederechter Nolf in het midden, en de plaatsvervangende vrederechters (vlnr) Deboutte, D’hooghe, Lattrez, Beernaert, en Devos


Wat als ik me wens te beklagen over de dienstverlening van vrederechter of griffie ?

Justitie is mensenwerk, en mensen spreken mensen. Niemand staat boven de wet. Klantvriendelijkheid is geen sinecure binnen het kader van conflicten, maar moet kunnen. Vriendelijkheid en beleefdheid helpen immers iedereen vooruit, en voor een serene behandeling van uw zaak, kregen we ook op dat punt graag uw medewerking.

U kunt zich bij problemen van aanpak aanbieden voor een gesprek met de hoofdgriffier,  of mailen. Als uw vertrouwen ernstig zoek is, kunt u overwegen klacht neer te leggen bij de Hoge Raad voor Justitie, die weliswaar geen klachten behandelt omtrent de inhoud van een gerechtelijke beslissing: daarvoor dient u eventueel hoger beroep of cassatie aan te tekenen.

Onderschat ook in dat verband het belang van professioneel advies niet !

 

Dienstregeling

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.