Disclaimer

JustWatch

 
 

Disclaimer


Deze blog betreft een persoonlijk initiatief van ere-vrederechter Jan Nolf en bindt dus de FOD Justitie geenszins, evenmin als enig ander magistraat . Onder andere de FAQ pagina herneemt (aangepast) de website van het vredegerecht Roeselare die on line ter beschikking van van 01 09 2009 tot  13 12 2011 en bijna 20.000 recht-zoekende bezoekers kreeg. U maakt uitsluitend op eigen risico gebruik van deze informatie, inbegrepen alle verwijzingen en links. Geen enkel element van informatie mag als advies (link hier) begrepen worden.


This blog is a personal initiative of Honorary Justice of the Peace Jan Nolf, and does not bind at all the Federal Goverment Services of Justice, nor any other magistrate. Parts of it, as the FAQ pages are an adapted copy of the web site of the Justice of the Peace of Roeselare from 01 09 2009 till 13 12 2011 and received 19.225 visitors. You use this information only on your own risk, including all links. Not a single element of information may be understood as an advice (link here).


Copyright


Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst of afbeelding mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.


Alle rights reserved. No text or image may be used without the written autorisation of the author.


Tekst/text: ⓒ Jan Nolf - Foto’s/Photos  ⓒ
LodeNolf.com


Realisatie - Web construction


Deze website, werd gerealiseerd met iWeb. De webhosting wordt verzorgd door One.com. De kostprijs per jaar voor hosting en domeinregistratie bedroeg in 2010 23 €.


This website was constructed with iWeb. Webhosting by One.com. Yearly cost for hosting and registration in 2010 was about €23.


Technische gegevens - Technical data


Om deze site te bekijken heeft u een minimale schermresolutie van minimum 1024x768 en een web browser 2.0: Safari - FireFox - Internet Explorer nodig. De PDF bestanden kunt u openen met Adobe Acrobat Reader (gratis download)


To view this site, you need a minimal resolution of at least 1024x768 and a web browser 2.0 Safari - FireFox - Internet Explorer . You can open the PDF data with Adobe Acrobat Reader (free download) 

Info

NAME Jan Leopold NOLF

Honorary Justice of the Peace