FAQ

JustWatch

 
 

Voor een oriëntatie in de gelijkenissen en verschillen voor diverse types (minstens 3 x 37 !) van  “machtiging” (toelating door de vrederechter te geven of te weigeren) :

Klik hier voor de diverse juridische mogelijkheden, en laat u zo nodig professioneel adviseren.


Voor een ‘voorbeeld’ van jaarlijks verslag van een voogd in verband met de goederen van de (verlengd) minderjarige:

Klik hier .


Voor een ‘voorbeeld’ van jaarlijks verslag van een voogd in verband met de persoon van de (verlengd) minderjarige:

Klik hier .


Voor een ‘voorbeeld’ van verzoekschrift van ouder(s) of voogd om een nalatenschap te aanvaarden ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ (wettelijke verplichting tot opstelling van een soort notariële inventaris, om financiële risico’s te vermijden) namens een minderjarige of verlengd minderjarige:

Klik hier , en lees ook de zéér belangrijke toelichting die daar volgt (pagina 2,3 & 4) in verband met kosten en verder te volgen procedure.


Voor een ‘voorbeeld’ van verzoekschrift van ouder(s) of voogd om een nalatenschap te “verwerpen” (dus wegens schuldenlast te weigeren) namens een minderjarige of verlengd minderjarige:

Klik hier ,   en lees ook de belangrijke toelichting die op de eigenlijke tekst van het verzoekschrift volgt (pagina 2 & 3), in verband met kosten ten verder te volgen procedure.


Voor aankopen en verkopen van onroerende goederen waarin (verlengd) minderjarigen betrokken zijn, zie hier de pagina voor ‘machtiging verkoop onroerende goederen’. Neem professioneel advies bij notaris of advocaat.

 

(Verlengd) Minderjarigen, ‘ouderlijke macht’ en voogdij

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.