FAQ Verkiezingen

JustWatch

 
 

13 juni 2011: blog ‘Een jaar geleden’ (klik op de link hier)


13 september 2010: blog ‘Aan de werkwilligen van 13 juni...’ (klik op de link hier)


26 mei 2010 De Morgen, De Gedachte ‘Aan de gewetensbezwaarden van 13 juni ... (klik op de link hier)


Hierna vindt u de vroegere FAQ pagina van het vredegerecht Roeselare hierover:


14 juni 2010, “the day after....”: danken en nadenken.....

Kantonvoorzitter Jan Nolf en secretaris Sorina Segers danken alle medewerkers: we hielden er een goed gevoel aan over. We wisten dat het moeilijker dan ooit zou zijn, en hebben een beetje onze eigen campagne gevoerd, om wat begrip te vragen, en uw medewerking te verkrijgen. Velen hebben ons ook verder aan het nadenken gezet, want “alles kan beter”. Daarom planden we een follow - up met al onze gesprekspartners (FOD Binnenl. Zaken, gemeenten, politie, vrijwilligers, Orde van Geneesheren...).

Graag wordt verder geluisterd naar uw opmerkingen en suggesties in het vooruitzicht van... 14 oktober 2012 !

Mail uw opmerkingen, suggesties, of klachten hier.

Hierna de You Yube video die we in deze boeiende dagen snel ineen geknutseld hebben (voorbereiding, 60 km rondgang stembureaus, en telling): misschien komt u er wel op voor ?


INTRODUCTIE

De vrederechter van Roeselare is ook de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de verkiezingen (Stad Roeselare, en gemeenten Ledegem en Moorslede).

Het secretariaat ervan bevindt zich op het vredegerecht.

Het vredegerecht “blijft open tijdens  de verkiezingen” ;-) maar graag uw begrip voor werkoverlast tijdens deze periode: bij gebreke van extra - personeel is vertraging in verwerking van oproepingen en uitspraken mogelijk. Dit vredegerecht heeft slechts evenveel personeel als bepaalde vredegerechten met de helft minder procedures, en wacht sinds 11 juli 2009 op de benoeming van de nieuwe hoofdgriffier... De problemen met de mail hielpen ons uiteraard ook niet vooruit, en de vele legitieme vervangingen (laat staan de onwettige) evenmin....

Dank  voor uw medewerking, ook in het belang van de rechtsbedeling !


PERS OVER DE VERKIEZINGEN IN ROESELARE

Personeelstekort 19 mei: zie Het Nieuwsblad , De Krant van West-Vlaanderen (De Weekbode)

Mailproblemen o.a. 18 - 20 mei: zie Het NieuwsbladVTM, WTV, Radio 2 W. Vl.

BHV weigering o.a. 22 - 27 mei: zie Het Nieuwsblad en De Standaard , VTM, Radio 1, STuBru, MNM, HLN, Legal World, Justitie in de Media, De Morgen, De Gedachte.

Doktersattesten: o.a. 11 juni: WTV,  Radio 2 West Vl., HLN, Het NieuwsbladDe Weekbode,

Medewerking van vrijwilligers en info - sessies: De Weekbode van 4 & 11 juni

Humor: Koetenanschies in De Weekbode, met “Recht van antwoord” (PDF download)

You Tube: zie ons filmpje over de organisatie van de verkiezingen.


CONTACT

Kantonhoofdbureau: rechtstreekse lijn in verband met de verkiezingen: 051 26 92 21 (Mevr. Sorina Segers, of de Hr. Franky De Vos).

Om het secretariaat per mail te bereiken, klikt U hier.

gsm tot zondagavond 13/6: zie brief voorzitters


Contactpersoon stad Roeselare: Marc Vanderheere

tel. 051 262141 fax 051 262159 mail mvanderheere@roeselare.be


Contactpersoon gemeente Ledegem: Kathleen Vandemaele

tel. 056 509180 fax 056 505140 mail bevolking@ledegem.be


Contactpersoon gemeente Moorslede: Martin Geldhof en Melodie Diéryckx

tel. 051 788910 fax 051 771076 mail info@moorslede.be


Voor dringende gevallen (vooral op de verkiezingsdag zelf): politie Roeselare 051 262626 (met vraag via de radioverbinding contact op te nemen met de vrederechter of secretaris).


INFO VAN DE LAATSTE RECHTE LIJN

12 juni 2010 (zaterdag) om 10 uur: zeer druk bijgewoonde info - sessie voor de voorzitters (25 op 56 = 43 %) van de telburelen door een van onze ervaren en enthousiaste voorzitters, plaatsvervangend vrederechter Henk Lemahieu.  Dank aan ook deze “coach” , en de “anciens” voor de tips ! Lees de tips op de pagina Verkiezingen onder de specifieke toelichting.


12 juni 2010, Verkiezingsorganisatie, stand van zaken:

bureaus: 75 op 140  zijn volledig (54%)

voorzitters: allen (soms na vervanging) hebben aanvaard;

bijzitters: in 8 op 140 bureaus (6%) hebben 2 of meer bijzitters niets laten weten;

plaatsvervangende bijzitters: in 27 bureaus (19%) hebben 2 of meer bijzitters niets laten weten;

vervangende oproepingen (legitieme en onwettige weigeringen samen): 559 op 1120 functies (50%); record voor één bureau: 11 vervangingen

We zijn begripvol, maar rechtvaardig in de beoordeling van ‘belet’, om niet nodeloos “vervangers” te moeten oproepen. Onwettige weigeringen worden dus niet geduld, want wij werken niet mee aan de afwenteling van de taak op anderen: iedereen is gelijk voor de wet. Dank voor uw begrip.


9 juni 2010 : eerste medische controle aangevraagd aan het Parket te Kortrijk. Zet uw dokter niet onder druk om een “gelegenheidsattest” op te stellen, want uw dokter zelf kan zich dan verwachten aan:

strafklacht bij het Parket inzake valsheid in geschrifte;

klacht bij de Orde van Geneesheren;

pedagogische extra: oproeping als bijzitter telbureau verkiezingen van 14 10 2012.  Op die manier zal de betrokken dokter wat ervaring opdoen om beter te oordelen over de noodzakelijke medische geschiktheid voor dergelijke taak ;-)

Tevens werden dokters door de vrederechter telefonisch geïnterpelleerd buiten enige medische diagnose (=beroepsgeheim) om preciesere informatie te verschaffen omtrent de specifieke (on-) mogelijkheden van bepaalde “patienten”. De richtlijnen voor het Kantonhoofdbureau (par. 021) van de FOD B.Z. voorzien een “gedetailleerd medisch getuigschrift”: “vage en algemene getuigschriften, enkel opgesteld met het oog op die dag zelf, zijn niet voldoende”.

Voor verdere info en het vervolg over dit onderwerp: klik hier.


5 juni 2010: zeer druk bijgewoonde info - sessie voor de voorzitters van de stemburelen te Roeselare. 37 op de 60 voorzitters waren aanwezig, dus bijna 2 op 3, waaronder ook “anciens” die nuttige tips kwijt konden. Dank aan hen voor hun inzet, en Bart Gerard, “coach van de dag”


31 mei 2010: oproep van vrederechter Nolf voor vrijwilligers voor medewerking aan de organisatie van 13 juni (mail aan alle advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarder). Lees de mail van vandaag hier. Dank voor alle ontvangen medewerking !


28 mei 2010: het antwoord van vrederechter Nolf op de BHV-vraag van professor M.E. Storme leest u hier .


SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERKIEZINGEN (ook FAQ, richtlijnen en formulieren)

Informatie voor de kiezer (info, formulieren...)

- algemene info, klik hier

- stemmen in de praktijk, voor een eenvoudige samenvatting, klik hier

- volmachtformulier, klik hier

- brief en attest voor studenten, klik hier

- formulier verplaatsingskosten, klik hier

- FAQ: veel gestelde vragen allerhande, klik hier


Gemeenschappelijke info voor alle voor-/bijzitters van zowel stem- als telburelen:

- wegens praktische problemen allerhande kan het langer duren tot u uw aanstellingsbrief krijgt. Onze verontschuldigingen: wij zijn ook afhankelijk van diverse “toeleveranciers” (listings van de gemeenten, computers, soft-ware, en postbezorging met 2 feestdagen)... Daarenboven kan uw oproeping het vervolg zijn van een vervanging. Indien het een onwettelijke weigering betreft, wordt u op of na 13 juni ingelicht omtrent uw mogelijkheid burgerlijke partij te stellen tegen de nalatige burger. Het formulier daartoe vindt U hier.


- om u een verplaatsing naar de post te besparen, sturen we uw oproeping niet aangetekend. Wie echter niet in de loop van diezelfde week zijn ontvangstbericht niet terugstuurt, krijgt vervolgens wél een aangetekende zending. Op 31 mei werden er meer dan 200 verstuurd. Vanaf 2 juni werd de politie ingezet om onbereikbare voorzitters te contacteren en zo nodig te verbaliseren.


- u hebt vragen bij een late oproepingsbrief ? De initiële 1120 oproepingen werden in het vredegerecht geprint en in omslagen gestopt tijdens het Hemelvaart-week-end zelf (!), en verzonden op 17 mei. Er werden echter ook heel wat vervangingen uitgevoerd wegens wettige redenen, en soms moeten we de oproeping op die manier zelfs verschillende malen herhalen: de computers meldt ons o.a.  niet dat iemand zwanger of ziek is !


- BHV: Overweegt u een BHV-weigering om te zetelen als voorzitter of bijzitter omwille van de BHV - kwestie, of heeft u uw weigering al opgestuurd ? Een à la carte voorstel aan u van de kantonvoorzitter, en zijn 48-uur aanpak, vindt u hier. Een perslink (Radio 1) daarover via Legal World (Justitie in de media) vindt U hier. Zie ook De Morgen (De Gedachte) op 26 05 2010. en het antwoord van vrederechter Nolf op de vraag van professor Storme (klik hier).


- BP : u werd opgeroepen ter vervanging van iemand die om onwettige redenen weigerde ? Indien u principiële (1€) of reële schadevergoeding wenst, kunt u gebruik maken van het formulier van Burgerlijke Partij - stelling (klik hier).


- op 10 juni waren er 556 vervangingen (werk, zwangerschap, ziekte, voorafgeboekte reis,  uitzonderlijk familiegebeuren....) uitgevoerd op 1.120 oproepingen (= 50 %). U begrijpt dat dit geen eenvoudige klus is, en zéér veel tijd kost. We zijn begripvol, maar rechtvaardig in deze selectie, om niet nodeloos “vervangers” te moeten oproepen. Onwettige weigeringen worden dus niet geduld, want wij werken niet mee aan de afwenteling van de taak op anderen: iedereen is gelijk voor de wet. Dank voor uw begrip (vooral op Vaderdag !)


Specifieke info voor de voorzitters en bijzitters van de stemburelen (ochtend van 13 06 2010)

- officiële data van alle verrichtingen: voor deze volledige agenda, klik hier

- informatie (officiële onderrichtingen) hoe u die ochtend moet te werk gaan, klik hier

- praktische handleiding (stappenplan en instructie - video van FOD Binnenlandse zaken) klik hier.

tijdwinst: u wordt toegelaten de lijst van de afwezige kiezers te vervangen door de aanstippingslijst (extra 3e exmplaar ter beschikking)

- info - sessie in het vredegerecht op zaterdag 5 juni om 10 uur door een van onze ervaren én enthousiaste voorzitters, Bart Gerard. Er waren 37 op 60 aanwezigen (enkel Roeselare) = 62 %

- laatste richtlijnen (in de laatste dagen ook per brief aan u toegestuurd), klik hier.

- aanvullende richtlijnen 9 juni ivm afwezige bijzitters, klik hier.


Specifieke info voor de voorzitters en bijzitters van de telburelen (namiddag van 13 06 2010)

- officiële data van alle verrichtingen: voor deze volledige agenda, klik hier

- informatie (officiële onderrichtingen) hoe u die namiddag moet te werk gaan, klik hier

- praktische handleiding (stappenplan en instructie - video van FOD Binnenlandse zaken) klik hier.

- info - sessie in het vredegerecht op zaterdag 12 juni om 10 uur door een van onze ervaren én enthousiaste voorzitters, Henk Lemahieu (advocaat & plaatsvervangend vrederechter) er waren 25 op 56 aanwezigen (=43 %), met vaak ook eigen nuttige tips !

- laatste richtlijnen (in de laatste dagen ook per brief aan u toegestuurd), klik hier.

- goed nieuws voor wie stembussen uit Ledegem moet ontvangen: door verdubbeling van het transport, door de gemeente georganiseerd, zult u minder lang moeten wachten;

- laatste tips van Henk Lemahieu van 12 juni tijdens de info-sessie, klik hier.


Specifieke info voor de kandidaten en de ordediensten

- voorschriften in verband met veiligheid en publiciteit op 13 06 2010, klik hier

- politiebesluit Gouverneur West-Vlaanderen, klik hier.

- politiereglement verkiezingen Roeselare,

- politiereglement verkiezingen Ledegem,

- politiereglement verkiezingen Moorslede, klik hier.


KLACHTEN

De topper is eens te meer  het onredelijk aantal keer dat dezelfde personen al aangesteld werden. Sorry...  De vrederechter beschikt over geen enkele permanente database, hard- of software om dit bij te houden. Graag een beetje begrip....  Hierna wet uitleg en  2 voorstellen.

De Omzendbrief.... Bij de vorige verkiezingen heeft toenmalig  Minister van Binnenlandse Zaken De Padt in een omzendbrief van 8 april 2009 o.a. inderdaad “aanbevolen” dat dezelfde persoon niet meer dan 2 maal zou aangesteld worden.

Sindsdien werd blijkbaar noch in de F.O.D. Binnenlandse Zaken, noch in de gemeenten, aan de hand van rijksregisternummers bijgehouden wie al gezeteld had, en ondertussen is de vrederechter die uw “lot” getrokken heeft, dagelijks kop van Jut en pretbederver van dienst....

Uw gemotiveerde en gedocumenteerde klachten kunt u ons per mail toesturen (met volledig adres, rijksregisternummer, telefoon en gsm-nummer). We zullen die nu zelf op papier (!) bijhouden voor eigen follow-up, in functie van de datum van 14 10 2012. Voor deze vervroegde verkiezingen, met alle overhaasting vandien, vragen we ondertussen wel uw medewerking.

Klachten en suggesties voor het toekomstig beleid kunt u echter ook kwijt aan de Regeringscommissaris voor de interne audit van de federale overheid, de heer Guido De Padt via uw mail hier, aan de Regeringscommissaris.


ALGEMENE DOCUMENTATIE

Wetgeving:

De link naar het Kieswetboek vindt U hier.

De link naar FOD Binnenlandse Zaken, Directie van de Verkiezingen vindt U hier.

De link naar de aanbevelingen in de omzendbrief van toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken G. De Padt d.d. 8 april 2010, vindt u hier.


Rechtspraak:

Het arrest 73/2003 d.d. 26.05.2003 van het toenmalig Arbitragehof, vindt u hier via de link naar het Grondwettelijk Hof.


Juridische toelichting:

Prof. H. Vuye, hoogleraar Staatsrecht Universiteit Namen: diens publicatie in De Morgen van 28.04.2010 vindt U hier.


 

Verkiezingen 2010 te Roeselare, Ledegem & Moorslede

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.