FAQ  FACTUREN

JustWatch

 
 

Hoe start ik een procedure inzake onbetaalde facturen op of hoe verweer ik me ?


Als crediteur (“schuldeiser”) die betaling van een door hem uitgestuurde factuur wil innen.


Als debiteur (“schuldenaar”) die een toegestuurde factuur geheel of gedeeltelijk wil betwisten (overeenkomst, prijs, uitvoering, verhogingsbeding, kosten ...) ofwel een afbetalingsregeling wil bespreken.


Enkele recente blogs hierover (klik op de link):

2011 12 18 ‘Boetebeding: Ju$tice’

2011 12 17 ‘Onwettige kosten: opgelost !’

2011 12 12 ‘Exceptie van onwettelijkheid’Zie binnenkort meer op deze pagina.


Ondertussen toch dit: zowel debiteur als crediteur kunnen hun vraag kosteloos laten aankaarten bij de vrederechter in het kader van een  ‘minnelijke schikking’  (zie de FAQ pagina daarover hier) .


Onderschat niet het belang dat U kunt hebben bij juridische bijstand .


Voor statistische gegevens over (ook) dit onderwerp, klik hier . 

Facturen

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.