2017/18

 
 

Is er bij sommigen niet eerder sprake van een manifeste onwil om de wet toe te passen ?


Waar ligt de grens tussen de onafhankelijkheid van de magistraat en de mogelijkheid hem/haar ter verantwoording te roepen ?

Lees in mijn jongste boek De kracht van rechtvaardigheid’ (EPO Uitgeverij 2016) het verhaal van moeder Joly-Carlier: onder bewindvoering gesteld en 10 procedures, maar geen énkele keer gehoord door de vrederechter.