2017/18

 
 

Dat verklaarde het initiatief van de eisers in derdenverzet om meteen ook de Minister van Justitie te dagvaarden. Die eventuele niet-naleving van het VN-Verdrag van 2006 kan meespelen voor de aansprakelijkheid van de Belgische Staat op basis van de Anca-rechtspraak.