2015/16

 
 

Het vonnis met de aanhef “uitgesproken op de openbare terechtzitting van donderdag 12 mei 2016” vangt letterlijk aan als volgt: “Overwegende dat beide partijen niet verschijnen op de zitting d.d. 19 05 2016 waarop de debatten werden gesloten en onmiddellijk huidig vonnis werd gewezen”.